Informatie

HOERA, uit de 527 locaties die meegedaan hebben hoort Doortje Dartel in de top 3 van beste gastouder/kleinschalig kinderopvang van Groningen. Ik heb mijn certificaat in ontvangst mogen nemen met een score van een 9,7!!!

Lieve ouders, bedankt voor jullie fantastische beoordeling!! Kinderopvang.tevreden.nl

Waarom de keuze voor Kinderopvang Doortje Dartel ?


Door uw kind naar een kleinschalige opvang/gastouder te brengen, kiest u als ouder voor opvang in huiselijke sfeer.

Voor kinderen is dit een plaats om andere kinderen te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, samen te eten en te slapen.

Verder is het een plaats om van elkaar te leren, om met elkaar rekening te houden en ervaringen op te doen.


Kleinschalige kinderopvang: een verbreding van de opvoedingssituatie door andere kinderen en een andere verzorger, een andere omgeving met andere mogelijkheden.

Het wordt zo een aanvulling op de opvoedingsactiviteiten van de ouders.

Een kind moet zich kunnen ontplooien.

Kleinschalige kinderopvang is meer dan "gezellig bezig zijn met kinderen".

Op Doortje Dartel werken we dagelijks met een terugkerend ritme, wat een kind duidelijkheid en vertrouwen geeft.

Daarnaast werken we met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van peuters en kleuters: we hebben kringgesprekjes, lezen voor, knutselen, zingen en doen spelletjes die aansluiten bij het thema.

Daarnaast spelen we natuurlijk ook heel veel, zowel binnen als buiten!