Kiki

Thema’s


Ieder thema begint met een inleiding.

Daarna volgen er leuke, uitdagende activiteiten zoals creatieve activiteiten, themaspelletjes en rollenspellen. Alle activiteiten passen bij het betreffende thema en zijn toegespitst op de verschillende leeftijden.

KIKI is er voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar.


Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen.

Daarbij willen we graag opmerken dat het thematisch werken geen keurslijf mag worden. Het speelse en informele leren van jonge kinderen blijft centraal staan. Er zal altijd ruimte zijn om kansen te grijpen!

Leuk dat u er bent! Kent u mij al?Het VVE programma 'Kiki' is een manier om een kind te stimuleren

en de gelegenheid te bieden om zich te ontplooien.


Kiki is een beer die bij Doortje Dartel thuis komt wonen en samen met de kinderen allerlei avonturen beleeft. Met de beer Kiki komt er een extra 'kind' met zijn eigen karakter in huis bij. Kiki doet aan alles mee, waar het kind ook aan meedoet. Kiki kan een maatje worden van de kinderen. Kiki is een knuffel waar je je als kind mee kunt identificeren.Spelenderwijs leren met beer Kiki


Wat is er voor kinderen leuker dan te leren praten, lezen en bewegen van een knuffelbeer? Dat is het idee achter KIKI; een uniek veelzijdig en compleet ontwikkelingsprogramma voor ieder kind.


De ontwikkelingsgebieden die centraal staan bij KIKI zijn:


- Motorische ontwikkeling

- Sociaal emotionele ontwikkeling

- Spraak- en taalontwikkeling

- Rekenprikkels